fredag 13 februari 2015

Skapande och dokumentation i bild- och teknikundervisningen

I halvklass har åk 6 under ett par veckor arbetat med en uppgift i ämnena bild 
och teknik. Eleverna fick en instruktion på hur de skulle skapa en 3D-figur i
aluminiumfolie. Under arbetet skulle de även dokumentera det de gjorde. Om 
eleverna kände att de på något vis inte kunde följa instruktionen gick det bra 
att göra på annat sätt om de bara kunde tala om varför i sin dokumentation.

Dokumentationen i text och bild sattes samman i appen BookCreator och 
skickades därefter till mig genom Showbie, där jag kunde titta på alla elevers
arbeten.  Resultatet blev fantastiskt fina och fantasifulla 3D-figurer och många
bra och detaljerade dokumentationer.
Här ser ni resultatet av den praktiska uppgiften: många fantasifulla 3D-figurer!
 Och här är det teoretiska resultatet. Tyvärr kan jag inte lägga in de 
digitala böcker från BookCreator här men visar kopior av dem istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar