Furutorp goes digital

Projektets övergripande syfte är att implementera IKT på ett sätt som gör så att elevernas kunskapsmål uppfylls utifrån ett inkluderande arbetssätt där både flickors och pojkars behov och lärstilar beaktas.


Forskningsprojektet pågår från augusti 2012 till juni 2015. Grundidén är att undervisningen ska vara inkluderande, vilket innebär att undervisningen ska bedrivas på ett sätt så att alla elever kan delta. De specialpedagogiska resurserna ska ses som en del i undervisningen i klassrummet och inte som en egen del utanför. Genom att lyfta in ny teknik tillsammans med utveckling av metoder och arbetsformer på skolan är hypotesen att elevernas inlärning förbättras och därmed också elevernas förmåga att förstå och lösa problem.

Tre perspektiv kommer att vara i fokus under projektet:
 • ett IKT-perspektiv
 • ett lärandeperspektiv 
 • ett specialpedagogiskt perspektiv
Perspektiven kommer att belysas utifrån variabeln kön.

I projektet samarbetar Furutorpskolan F-6 med Högskolan i Kristianstad. Samarbetet består av forskarmedverkan av Christer Ohlin, fil dr, universitetslektor i pedagogik och programansvarig för specialpedagog- och speciallärarprogrammen och Helena Sjunnesson, universitetsadjunkt i specialpedagogik vid högskolan.

Christer Ohlin och Helena Sjunnesson kommer tillsammans med Jenny Edvardsson, rektor på Furutorp F-6, Ann-Mari Ståhl, specialpedagog på Skoldatateket i Hässleholm, och Meta Larsson, projektledare, fungera som styrgrupp för projektet.

2 kommentarer:

 1. Hej

  Skulle jag kunna få se er ansökan?

  Med vänlig hälsning, Thomas Lingefjärd
  Thomas.Lingefjard@ gu.se

  SvaraRadera
 2. Hej!
  Den finns att läsa i vänstermenyn! Hoppas du hittade den innan svaret kom.(Från och med nu får jag alla kommentarer på min mejl så jag inte missar någon/något.)

  SvaraRadera