fredag 6 februari 2015

Experiment om hjärnan och nervsystemetI veckan som gått har eleverna i klass 6c gjort experiment i ämnet biologi om hjärnan och nervsystemet. Eleverna fick experimenten som QR-koder. Dessa skannade de av och följde sedan instruktionerna. Varje experiment skulle genomföras i grupp och därefter diskuterades resultaten i grupp. Arbetet dokumenterades genom att filmas.


 Ett av experimenten gick ut på att jämföra människans hjärna med ett ägg. Ett ägg lades i en burk med vatten och ett annat ägg i en tom glasburk som sedan fylldes med vatten. Båda burkarna skakades sedan. Vad hände då?

Ett annat experiment gick ut på att sätta samman händerna handflata mot handflata och böja händerna mot kroppen för att sedan be en kamrat peka på ett finger. Går det att lyfta bara det fingret?

Det tredje experimentet handlade om reflexer. Slå ett trubbigt föremål strax under knäskålen och se vad som händer.När experimenten var genomförda samlades klassen i klassrummet och eleverna loggade in på Showbie. I Showbie redogjorde de enskilt för genomförande, resultat och slutsatser. De svarade också på ett fåtal frågor om hjärnan och nervsystemet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar