lördag 7 mars 2015

Engelska kortfilmer av åk 6

Under vecka 10 har eleverna i åk 6 arbetat med att göra dialoger i ämnet engelska.

Eleverna har arbetat två och två med att skriva egna dialoger på engelska. Därefter har de tränat in dialogerna för att slutligen spela in dem med hjälp av apparna BuddyPoke eller Toontastic på iPads. Det är väldigt positivt att alla elever har tillgång till en iPad, både för att spela in filmen men också för att söka upp ord man är osäker på när dialogen skrivs. Mindre bra är ju att vi har ont om utrymmen på skolan där det går att stänga in sig vid inspelning. Därför kan det på finnas prat och ljud i bakgrunden på någon av filmerna. 

Som lärare är jag väldigt nöjd med elevernas arbete och flera elever har uttryck att de gärna vill arbeta med detta igen. Jag tänker mig att vi ska utveckla detta på något sätt längre fram under vårterminen. Här under finns några av filmerna./Helen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar