Projektplan

Detta forskningsprojekt kommer att pågå under tre år. Den övergripande planen ser ut så här:


2012/13
Under första året läggs stor vikt vid att alla elever och pedagoger blir förtrogna med tekniken och provar dess möjligheter på olika sätt.

2013/14
Under andra året kommer fokus att vara att arbeta fram konkreta klassrumsanpassade metoder och verktyg som stimulerar elever och lärare till lärande. Lek, berättande och visualisering kopplat till teknik kommer att vara i fokus. Då alla elever lär på olika sätt kommer vi även att fokusera på olika lärstilar, och vi uppmärksammar särskilt varje elevs lärstil.

2014/15
Under det tredje året kommer vi att arbeta vidare med de metoder och verktyg som tagits fram. Vi kommer att utvärdera och sprida projektets resultat.

Den största delen av projektet kommer att genomföras dagligen i de olika undervisningssituationer som lärare och elev befinner sig i. Vi kommer löpande dokumentera allt arbete på skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar