torsdag 29 januari 2015

Sexorna fortsätter att arbeta papperslöst


Jag har tidigare berättat om att vi testat att arbeta papperslöst i appen
Showbie i åk 6. Detta har vi fortsatt med och nu när alla elever i klassen
har tillgång till vars en iPad är det dessutom betydligt lättare att få det
att fungera på ett riktigt bra sätt. 

Eleverna testade under höstterminen att göra t.ex. läxprov i engelska 
och att svara på frågor i olika ämnen genom att skriva sina svar i ett 
dokument jag lagt in i Showbie. De har vant sig och numera är det 
helt naturligt för eleverna att arbeta på detta sätt.


Under vårterminens första veckor har vi nu vidareutvecklat arbetet med
Showbie. Eleverna har skrivit berättelser i antingen Pages eller Skolstil
på sina iPads. Texterna har de sedan skickat i PDF-format till en mapp
i Showbie. Alla elever har läst och bedömt en kamrats text. Detta gjordes
dock i pappersform denna gång. Eleverna har sedan läst kamratbedömningen
och därefter redigerat sina texter innan de skickat in texten igen till Showbie.
Jag har sedan läst igenom de bearbetade texterna och skrivit kommentarer
till eleverna i form av pratbubblor i Showbie. I kommentarerna har jag gett
eleverna råd inför nästa uppsatsskrivning. Eleverna kan sedan enkelt logga
in på Showbie och läsa mina kommentarer. Dessa finns ju också kvar att läsa
senare om eleverna önskar det. /Helen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar