fredag 18 oktober 2013

Det här har hänt sen senast i Tema Astrid Lindgren

Nu har alla grupper varit på de olika stationerna. Vi har fördjupat oss i en del av Pippis äventyr. Vi har läst, sjungit, dramatiserat och skapat härliga Pippitavlor (Vi visar dem inte här förrän vi haft live-vernisage;) Alla har också fått skriva egna små böcker på iPads. Böckerna valde vi att skriva i appen WriteReader eftersom den har de funktioner vi behövde; infoga bilder, plats för både barn och vuxna att skriva och ljudningsfunktion.

En dag kom Pippi själv på besök och överraskade oss. Hon skuttade in först i ettans klassrum och sedan sprang hon vidare till förskoleklassen. Barnen ställde frågor till Pippi. Det var frågor om varför Pippi hade så många olika färger på sina kläder, varför Pippi sov med fötterna på kudden och hur hon gjorde när hon städade. Besöket var mycket uppskattat.


Eleverna har varit mycket entusiastiska och har med glädje tagit sig an de olika arbetsuppgifterna. De har på ett bra sätt lärt känna både varandra och oss pedagoger. Vi ser att barnens självkänsla har stärkts under projektets gång. I vårt fortsatta arbete kommer vi att inrikta oss mer på språkutvecklingen och istället för stationer kommer vi att organisera oss i verkstäder. Det berättar vi mer om när vi filat färdigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar