tisdag 24 mars 2015

Projekt - faror, fällor, fantastiska fördelar

Kommer till lite HETT den 16 juni 9.00-10.00


Jenny Edvardsson och Christer Ohlin - Projekt - fantastiska fördelar?


Vad är ett projekt och vad innebär det att driva ett projekt under flera år? Med utgångspunkt från projektet "Furutorp goes digital" och forskningscirklarna "Forskningscirklar för inkludering och delaktighet" lyfter vi fram de problem och hinder som vi brottats med men också de fantastiska fördelar vi har sett och upplevt. Vi knyter an till relevant nationell och internationell forskning. 

Tanken är att du som pedagog och/eller skolledare efter vår presentation ska känna att du fått med dig tips och idéer som du själv kan ha nytta av i din egen yrkesvardag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar