måndag 23 mars 2015

Idrott och hälsa+digital teknik=Sant

Kommer till lite HETT den 17 juni 9.30-10.30aulan, Norra Station

Thomas Clementson - Idrott och hälsa+digital teknik=Sant


"Idrottsämnet och för den delen hela idrottsrörelsen är starkt förknippad med stolta traditioner och värderingar. Något som oftast är positivt, men ibland också håller tillbaka utvecklingen. Oavsett om det handlar om målkameror i fotboll eller ipads på idrottslektionen så går utvecklingen alltför långsamt framåt. Men så behöver det inte vara. Med små medel och ett öppet sinne går det att ta dagens digitala verktyg till hjälp för att motivera, engagera och utbilda eleverna i ämnet idrott och hälsa."


Thomas Clementson kommer i sin föreläsning att ge dig konkreta tips och idéer på hur du kan använda digitala verktyg i ämnet idrott- och hälsa. Det kommer att bli exempel på hur du kan komplettera din traditionella undervisning med digitala verktyg för att skapa rörelseglädje hos eleverna, underlätta din egen bedömning och tydliggöra den formativa bedömningen.


Föreläsningen riktar sig främst till undervisande lärare i idrott och hälsa men kan också vara intressant för fritidspedagoger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar