onsdag 25 mars 2015

Det började med en Bee-bot...

Kommer till lite HETT 16 juni 13.00-14.30, aulan, Norra Station


Anna Prissberg - Det började med en Bee-bot...


Bee-bot och blockprogrammering, kan det stimulera elevers kreativitet, språk och nyfikenhet? 

Anna håller en inspirerande föreläsning om hur du kan introducera programmering i förskola och skola. Anna berättar också om hur satsningen Coderdojo – en programmeringsklubb – har varit grunden för fortbildning för lärare, förskolor och skolor i Kronobergs län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar