lördag 7 mars 2015

Pulsmätare på idrottslektionen

På idrottslektionerna har vi den senaste veckan arbetat med puls och vad som sker i kroppen vid fysisk ansträngning. Till hjälp har vi haft pulsmätare som några av eleverna har fått bära under lektionerna. 

Vi har pratat om vad puls är för något och hur man kan mäta sin puls i slag per minut. Eleverna har fått gissa hur hög puls de kommer upp i under olika aktiviteter. Dessutom har vi jämfört elevernas puls mot deras egen upplevelse av aktiviteten. Detta har vi gjort genom att använda oss av ”Borgskalan” där eleverna får svara på frågan hur fysiskt ansträngande de upplevde aktiviteten utifrån en skala.Pulsmätare med resårband som eleverna fäster under bröstkorgen.Pulsmätarna kopplas via bluetooth till en ipad eller mobiltelefon via appen "Polar Beat". När lektionen sedan inleds så börjar vi mäta elevernas hjärtslag.
Jag har påbörjat mätningen innan lektionens inledande samling och fortsatt över hela lektionen för att få tydliga kurvor för eleverna att titta på i efterhand.


Såhär såg en av elevernas graf ut efter konditionsträning i intervallform på en hinderbana. Man kan tydligt se när eleven springer på banan och när han vilar.
De får också titta på elevens maxpuls, genomsnittspuls och hur många minuter de har arbetat på de olika nivåerna. Dessa nivåer går sedan att koppla direkt till Borgskalan.


Tid eleven arbetat i olika pulsnivåer under aktiviteten.
Här kan man se elevens högst uppmätta puls under aktiviteten.Vi kommer fortsätta att ha pulsmätare även på andra lektioner framöver och jag tycker man kan se flera fördelar med detta.

- Eleverna visar en stor nyfikenhet och vill gärna följa sin puls under lektionen och gärna analysera med sina klasskompisar efteråt.
- Motivationen hos eleverna höjs när de får använda pulsmätare under lektionen.
- Det förenklar och tydliggör elevernas egna samtal om upplevelsen av fysisk aktivitet.
- I samtalen får eleven använda ord och begrepp om fysisk aktivitet som annars kan kännas främmande.

// Thomas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar