torsdag 5 februari 2015

Kan boksamtal utveckla elevernas läsförståelse?

En problemställning var "Kan boksamtal utveckla elevernas läsförståelse?" I klass fem har de arbetat med en bok som heter "Sorgfjäril" av Ingelin Angerborn. För att kunna arbeta på ett inkluderande sätt med hjälp av tekniken använde några elever sig av appen Legimus, där man kan läsa boken med både text och ljud. Alla elever arbetade i mindre läsgrupper, efter en lässtund fick eleverna bearbeta texten på olika vis genom bild, text och samtal. Frågorna handlade både om information som gick att hitta direkt i texten och sådant man fick veta genom att läsa mellan raderna. För att hjälpa barnen visualisera letade Eva även fram revisita. Här har hon plockat fram den vackra bibeln där det gamla fotot låg gömt:
Som avslutning fick eleverna fylla i en självskattningsenkät. Den visade att både arbetet med gruppläsning och bearbetningen av texterna upplevdes som bra sätt att öka både läslusten och läsförståelsen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar