onsdag 4 februari 2015

Cirklarna är slutna

Våra forskningscirklar har arbetat rätt så isolerat från varandra under ett års tid, vi har bara vid ett tillfälle tidigare låtit grupperna delge varandra sina arbeten och tankegångar och det var i juni 2014. Idag var det dags för cirklarnas slutredovisning. Det var mycket intressant att få följa de olika gruppernas arbete från problemformulering fram till dagsläget. Det har funnits flera olika problemställningar i cirklarna, men fokus har legat på trygghet och läsförståelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar