måndag 18 november 2013

Spelifiering av undervisningen - hur levlar man läroplanen?

Dagen fortsatte med en strålande föreläsning med Frida Monsén som arbetar på Vittra telefonplan i Stockholm. Hon har drivit två projekt på sin skola som har utgått ifrån elevernas värld, alltså spelvärlden. Hur kan man använda spelens upplägg och mönster för att tydliggöra, visualisera och  motivera eleverna till lärande? De två projekten Frida drivit hettte Blixtjakten och Future City. I Blixtjakten fokuserade man på delar från Lgr11 kap 1 och 2. Samarbete, mod, fokus och ansvar genomsyrade projektet och det satsades på ett bra arbetsklimat. Grupperna fick uppdrag i olika ämnen som skulle lösas på olika "levels" och efter en belöning gick man vidare till nästa level som då utmanades eleverna ännu mer. Efter varje delmoment utvärderade gruppen arbetet och även läraren kommenterade och bedömde. I det andra projektet så byggde eleverna upp sin "Future City". De skapade sin egen avatar, byggde upp ett fungerande samhälle, valdr borgmästare, organsierade fackföreningar, tvistade om mark och allt annat som dök upp under arbetets gång. Eleverna motiverades automatiskt till att söka kunskap för att få ett så väl fungerande samhälle som möjligt. Kul och lärorika projekt tyckte såväl elever som lärare. Båda projekten gjordes under en bergränsad tid och Frida tyckte absolut att man kunde prova detta just för att få in elevansvar och motivation på ett enkelt sätt. Nedan kommer lite information att läsa om ni är intresserade. Game on! Sofia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar