tisdag 19 november 2013

Formativ undervisning - en resa från ämnesfokusering till elevfokusering

Min första dag med "Undervisning i fokus" avslutades med en mycket engagerad lärare i matematik vid namn, Johan Falk. Han tog oss igenom undervisning och bedömning i matematik utifrån den nya läroplanen. Johan var mycket inspirerande och uppmuntrade till eget tänkande och sunt förnuft. En viss kritik för de nya kursplanerna framfördes ifrån honom. Han vill att vi kritiskt ska granska och diskutera läroplanen för att få fördjupad förståelse och kunna motivera oss och eleverna.

Här kan ni kolla lite på hans åhörarkopior (en förkortad funktion):Inga kommentarer:

Skicka en kommentar