måndag 6 maj 2013

Resultat av iPadprojektetVi är nu färdiga med vårt första iPadprojekt. Eleverna har varit väldigt engagerade och slutprodukterna har blivit bra. Eleverna har bara läst tyska i ett och ett halvt år. De har ändå klarat att göra egna manus och egna filmer. De förmågor som eleverna framförallt har tränat på är att skriva och tala. De har genom skrivprocessen hjälpt varandra att förbättra sina manus och när eleverna ansett sig färdiga har vi hjälpt till.

Det vi lärare har lärt oss av projketet är att vi har för dåligt nätverk på skolan för att det ska fungera bra med tekniken. Vi tycker också att det tog väldigt lång tid för eleverna att producera en film. Den länken som heter FILM innehåller tex 1000 bilder och blir ändå inte många minuter. Fördelen med projektet har varit att eleverna har tyckt att det varit mycket roligt. I utvärderingarna skriver eleverna att det är precis sådana här avbrott som behövs för att de ska tycka språkundervisning är roligt.

" Jag tycker att gemenskapen har varit bra med arbetet. Vi har haft roligt när vi gjorde filmen och vi har skrattat mycket" Pojke år 7

"Arbetet har varit roligt eftersom jag har fått lära mig tyska på ett annorlunda sätt och fått samarbeta med andra jag inte haft någon kontakt med tidigare" Flicka år 7

I utvärderingarna har eleverna fått nominera de redovisningar de  tyckte var bäst. Nedanstående tre blev utvalda:

Ida, Nellie, Julia och Yasmine har arbetat med att göra en egen låt. De har skrivit låttexten själva och och sedan lagt till musik i appen Garageband.Därefter har de använt appen Soundcloud till sin redovisning.  Klicka på länken nedan och lyssna på låten i Soundcloud. Tjejerna säger att man måste klicka på "switch to classic Soundclound" för att det ska fungera!

die Katzenband

Joel, Robin och Gustaf har gjort en egen film. De har ritat bilderna själva, skrivit manus och talat in replikerna. De har sedan använt You Tube till sin redovisning.

Film

Isak och Benjamin har arbetat med att göra en egen film. De har arbetat i Moviemaker och också använt You Tube till sin redovisning.

StrandFilm

Sammanfattningsvis är både vi och eleverna mycket nöjda med vad vi åstadkommit tillsammans!
Sara & Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar