onsdag 17 april 2013

"Vi kan bli bäst i världen!"


Vilket gottebord för nyfikna pedagoger. Furutorp goes digital har sex nyfikna pedagoger på plats på SETT-mässan.
Ante Runnqvist menar att vi i svenska skolan "har allt som krävs men vi behöver förstå vad vi har, vilka styrkor vi kan bygga på och våga utveckla det vi saknar."
Dr. Ruben Puentedura beskrev SAMR-modellen som vi använder i projektet. Det är en modell som kan användas för att mäta mognadsgraden av användningen av IT i skolan. Här är min sammanfattning:

S = substitution
Man gör samma saker på samma sätt som tidigare men med nya verktyg, t ex läser på en skärm istället för på papper. (Ingen förändring egentligen.)

A = augmentation
Man gör samma saker på annorlunda sätt med nya verktyg, t ex talsyntes som läser upp texten. (En funktionell förbättring, bra-men inte revolutionerande.)

M = modification
Man gör uppgifter på nya sätt med nya verktyg. Kärnan av uppgiften är densamma, t ex en blogg gör ingen skillnad om det bara är för andra att läsa den, MEN om man har någon som kommenterar och diskuterar innehållet... (Signifikant skillnad i resultat.)

R = redefinination
Man får helt nya typer av uppgifter som inte är baserade på gamla modeller, t ex gör en film/ presentation istället för en uppsats (med samma djup) och anpassar efter mottagarna. (En mer signifikant skillnad i resultat.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar