onsdag 10 september 2014

Vår kandidat till Guldäpplet:

Petra Rosén
Presentation av Petra Rosén
  • Vem är du och vad jobbar du med?
Jag är utbildad lärare i grundskolans tidigare år och arbetar det kommande läsåret som klasslärare i en årskurs 3 på en F-6 skola med ca 150 elever. Jag arbetar utefter ledorden interaktion och delaktighet. Jag har under två år haft möjlighet att använda mig av iPad och interaktiva tavlor i klassrummet. Jag använder IKT som ett komplement i undervisningen för att på bästa sätt möta alla elever och där eleverna tillsammans jobbar för goda resultat.
  • Vilken är din favoritapp?
Jag har använt appen Book Creator i många arbetsområden tillsammans med mina elever. Denna app uppmuntrar till goda och väl genomförda arbeten. De digitala böckerna som resultat, upplevs som tilltalande för både de som gjort den och för mottagarna. Alla elever kan medverka i processen att tillverka böckerna utifrån sina egna erfarenheter och förmågor. Eleverna upplevs som mycket motiverade att genomföra de uppgifter som de har fått på bästa sätt.

  • Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
Jag har en klar övertygelse att klassrummet skall genomsyras av elevaktivitet. Alla barn ska kunna delta utifrån sin egen förmåga. IKT- verktygen underlättar för mig som pedagog att individanpassa samt ger alla möjlighet att vara delaktiga på sina egna villkor. Detta har gett mig som pedagog möjlighet att föra elevernas lärande vidare.

  • På vilket sätt tycker du att digitala arbetsätt har påverkat dina elever.
Jag har aktiva och motiverade elever i klassrummet som är mycket medvetna om vad de tränar och vilka förmågor de utvecklar. Ett inarbetat arbetssätt där synen på lärandet i interaktion med hjälp av IKT-verktygen, ger en mycket god acceptans och tolerans för varandra och varandras olikheter. Elever med svårigheter blir inte utpekade utan deltar fullt ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar