fredag 28 februari 2014

Joe Cutting Kit och Zunal

Idag fick vi möjlighet att slutföra våra filmer som vi gjort i grupp. Jag har under veckan arbetat med två portugisiska lärare och tillsammans gjorde vi en saga om en prins och en prinsessa. Filmen visade vi för övriga på kursen. 

Det var skoj att tillsammans med andra arbeta fram en film och jag tror att arbetssättet även kan användas i skolan. Får eleverna en avgränsad uppgift kan de rätt enkelt skapa egna filmer. Vi använde Pinnacle i vårt arbete men andra appar eller program kan fungera lika bra.

Inte bara filmen hann vi med att göra klart idag. Vi gjorde också vårt quiz om Topkapi-palatset via programmet Joe Cutting Kit. Att göra en quiz är ett enkelt sätt att stämma av exempelvis hur mycket en elevgrupp har lärt sig om ett givet område. 

Vi hann också titta på Zunal, där man kan göra egna planeringar och uppgifter kopplade till läroplanen. Sidan är amerikansk och kan upplevas som lite jobbig men på den kan man hitta många färdiga planer och som sagt också göra sina egna. Vi hann under eftermiddag också med att titta på olika filmappar såsom Drop n RollStraight 8 och Slice.

Efter en vecka med Digital Extra har jag fått med mig en hel del tankar och idéer kring hur man kan arbeta med digitalt lärande. Jag har också insett hur viktigt det är att alla som arbetar på en skola är delaktiga i arbetet med e-learning. 

Jag hoppas att fler än jag får möjlighet att gå en sådan här kurs. Det har varit roligt, lärorikt och mycket intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar