torsdag 30 januari 2014

Elm Park Primary School

Skolbesök 1: 

Elm Park Primary School är en skola för barn i åldrarna 4-11 år. Det går cirka 400 barn på skolan. Skolan byggdes 2011 och har en fantastisk inlärningsmiljö med planlösningar anpassade för den moderna skolan.

Visionen för Elm Park grundskola är "Setting us on the right path for life" och att barn, personal och föräldrar samarbetar för att aktivera alla barn att förverkliga sin fulla potential. De tror på begreppet livslångt lärande. Tanken att både vuxna och barn lära nya saker varje dag och att lärande ska vara en givande, rolig upplevelse för alla. Detta var något som genomsyrade atmosfären så fort vi kom innanför de höga grindarna, både när det gäller hur de använder sina lokaler och i relationen mellan elever och lärare.   

De satsar i huvudsak på webbaserade gratisprogram och låter datorer och ipads vara kvar i skolan. Barnen kan ändå jobba vidare hemma eftersom det bara är att hämta hem de olika programmen. De fokuserar på några få program som de lär sig ordentligt. De har engagerat barnen genom att låta en elevgrupp testa nya program. Eleverna får söka till denna grupp och arbeta med testerna på sina lunchraster.  

I väntan på att få komma iväg och utanför ingången.
Här är testgruppen igång, de testar programmeringsprogrammet Scratch.
Bråkräkning med olika verktyg igång samtidigt.
Väggarna på skolan var "tapetserade" med aktuella arbeten. 

På bilden till vänster visar de vilka länder de samarbetar med i ett eTwinningprojekt (ett eu-projekt som alla skolor kan söka samarbetspartners med) som skolan deltar i. På bilden till höger ser vi etik och regler på nätet. 

Överallt hade de hängt upp skyltar med bra "kom-ihåg". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar