måndag 9 december 2013

Kurs i MI (Motiverande samtal) med Eva Hydén

Med kort varsel fick jag en eftertraktad plats på kursen MI som Länsstyrelsen anordnade. Kursen leddes av Eva Hydén, en energisk och engagerad kvinna med mångårig erfarenhet av samtal. Vi var en förväntansfull grupp på 26 personer som träffades 3-4 december i Malmö för att genomföra första delen av kursen. Deltagarna var från olika platser i södra Sverige och kom från olika yrkeskategorier som kommer i kontakt elever i skolan (skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, SYV, resurspersoner mfl). Programmet var intensivt och det blandades teori med praktiska övningar i ett rasande tempo.


MI betyder Motivational Interviewing och är utvecklat av Bill Miller och Stephen Rollnick. Det är inte så mycket en samtalsmetod utan mer ett sätt att vara och bemöta människor, ett förhållningssätt. Syftet är att väcka till liv och målet är att öka elevens inre motivation att komma vidare och förändras.

"MI-andan" kan sammanfattas med följande punkter:
- Lyssna
- Samarbeta
- Medkänsla
- Acceptans
- Locka fram personens egna svar och lösningar.

Vi fick själva öva på olika delar i MI-samtal och det var svårt men mycket lärorikt. Det kändes väldigt bra att själva få testa olika strategier. Vi kunde använda oss av våra egna tankar och känslor men också tankar kring elever med problematik. 

Enligt MI så delar man in samtalet i 4 delar:
- Engagerande delen
- Fokuserande delen
- Framkallande delen
- Planerande delen

Mycket tid läggs på bemötande och empati i den engagerande delen. Det gäller att inte pressa fram det vi vill höra utan eleven behöver känna att vi lyssnar och visar förståelse för dem och deras känslor utan att döma. Det gäller att framkalla förändringsprat och det tar tid. Ofta överöser vi eleverna med råd och tips de inte vill ha eller i varje fall inte är redo för i ett inledande skede. I den fokuserande delen börjar man ringa in det som eleven vill/bör/kan förändra. I den framkallande delen stöttar man eleven i motivation och idéerna kring förändringen och sedan stöttar man men strategier och plan i den planerande delen. Detta var en mycket förkortad förklaring och min egen tolkning!

Här övar mina Furutorpskollegor att samtala enligt MI. Eva lyssnar och stöttar...

I samtalet arbetar man enligt följande punkter och de tycker jag kan vara bra att utgå ifrån:

Bekräftelse
Öppna frågor
Reflektion
Sammanfattning

Vi var helt slut efter 2 intensiva dagar och nu har vi fått verktyg att arbeta med tills vi ses nästa gång (i februari 2014). Så nu väntar hemläxa och massa träning för mig och mina "kollegor". Det ska bli mycket spännande och jag ser redan fram emot nästa träff.             Av: SofiaInga kommentarer:

Skicka en kommentar