torsdag 26 september 2013

Apple Nordic Summit + ett apptips

Jag är, tillsammans med åtta andra från Barn- och ungdomsförvaltningen, på Apple Nordic Summit-konferens. En konferens om skolutveckling - så klart med ett IKT-perspektiv. Fantastiskt bra upplägg: På förmiddagen fick vi gruppvis göra skolbesök på utvalda skolor (som väckte frågor) och på eftermiddagen presenterade skolorna vilka tankar och förutsättningar de arbetade utifrån (många frågor fick svar, nya frågor väcktes). I morgon har vi sedan en heldag där vi kommer att få veta mer om metoder och program (förhoppningsvis blir då fler frågor besvarade).

På studiebesöket på Årstaskolan fick vi se hur eleverna använde iPads under en engelsklektion. Alla eleverna hade varsin iPad med hörlurar. Med hjälp av appen iTranslator kunde de skriva ner vad de ville berätta på svenska, sedan översattes texten till engelska. De skrev en mening i taget. Innan de sedan skrev ner översättningen lyssnade de på texten för att öva uttalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar