torsdag 31 januari 2013

Redovisning i Popplet

Eleverna i klass 4c har i ämnet musik haft i läxa att göra en
musikintervju. Eleverna har valt att intervjua syskon, föräldrar,
mor-eller farföräldrar eller någon bekant. I skolan blev de sedan
lottade att jobba parvis och varje par fick en iPad som
arbetsredskap.


Eleverna arbetade flitigt och koncentrerat. 

                                 I appen Popplet gjorde varje par sin redovisning
av intervjuerna. Några valde att fotografera sig själva och lägga
text till bilderna, några andra valde att endast använda sig av text. 

Det blev mycket bra redovisningar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar