onsdag 4 november 2015

Temaarbete - Vikingatiden och skriften

Innan höstlovet arbetade klass 4c med ett temaarbete i ämnena teknik,
historia, svenska och bild. I samband med att vi arbetade med Vikingatiden
och runskrift pratade vi vidare om skriften och dess historia. Eleverna
arbetade med temat genom att exempelvis vara både utomhus och inomhus, 
läsa och skriva, se på film, använda digitala verktyg för att söka fakta, 
anteckna diskutera och dokumentera samt att praktiskt skapa runstenar av
 papper och av sten. 

På olika stationer skannar eleverna QR-koder för att få sin uppgift. Här ska
de placera bilder med text på en tidslinje. Allt arbete dokumenteras genom
att eleverna turas om att filma arbetet.


Varje grupp använde två iPads, en till att skanna med och läsa uppgiften
på och en till att filma med.Eleverna skrev runor både på papper och på sten. 


Av Helen, lärare i åk 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar