fredag 27 mars 2015

Läsförståelse på engelska Idag testade klass 6c något nytt på lektionen i engelska. Eleverna började arbeta
i readtheory.org som tränar och testar deras läsförståelse. Jag valde att låta alla 
elever börja på första nivån för att sedan avancera i sin egen takt. När de har 
klarat frågorna till texten de läst kan de fortsätta till nästa text och därefter till nästa 
nivå. Jag som lärare kan hela tiden följa deras arbete på sidan och se var de 
befinner sig just nu och i förhållande till övriga elever i klassen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar