fredag 27 juni 2014

Genomgång för lärare 16 juni: text med tillhörande bilder

Eftersom tekniken inte fungerade som önskat måndagen den 16/6 då jag berättade för lärarna i Vinslöv om mitt arbete med digitala verktyg med eleverna väljer jag att lägga in bilderna och texten här. 

Det jag ska berätta om är lite av det jag har gjort med mina elever, framför allt under vårterminen -14. Jag undervisar i en årskurs 5 och det är de eleverna som med glädje har testat på alla mina idéer. 
I min klass har vi 12 iPads. Det innebär att eleverna nästan alltid arbetar parvis eller i mindre grupper. Det finns inga fasta grupper utan det varierar vid olika uppgifter. Det positiva med att arbeta i grupp eller i par är att eleverna lär av varandra. Om vi någon gång vill att eleverna ska arbeta enskilt med iPads kan vi låna av andra klasser. Det gjorde vi i februari när vi hade ett ganska stort biologiprov om kroppen (matspjälkningen, lever, njurar och urinvägar samt tänder). Jag valde att låta eleverna göra provet i appen Popplet. Det är en app i vilken man kan göra tankekartor. Eleverna fick rubrikerna  av mig och sedan gjorde de så omfattande tankekartor de kunde utifrån sina kunskaper. Appen är lätt att använda. Den kan vara bra att använda om man vill strukturera upp något för sig själv. Här lånade jag sexornas iPads. I utvärderingar som jag har gjort efteråt med eleverna så var det många av dem som svarade att de tyckte det var betydligt bättre att ha provet på det sättet än med fasta frågor för då kunde de, som flera skrev, visa alla sina kunskaper, inte bara det som frågades efter. Det man som lärare får fundera över är hur man ska bedöma resultaten efter proven liksom hur man ska presentera resultatet för eleverna.

 
Full koncentration i arbete med appen Popplet.
          

Så här såg ett resultat efter provet ut.

En annan app jag har använt några gånger är Socrative. Den finns som två olika appar, en för teacher och en för student. Som lärare gör jag ett så kallat rum i teacher-appen. Eleverna får en nummerkod som gör att de kan logga in i rummet genom student-appen. Jag kan sedan ställa frågor. Eleverna skickar in sitt svar och eftersom jag kopplat upp iPaden till den interaktiva projektorn kan alla se svaren där. Man kan ha svaren som utgångspunkt för diskussioner. 
Jag använt appen som en kul grej när eleverna i klassen röstade inför finalen i Melodifestivalen. Vi har också använt Socrative vid olika utvärderingar. Senast vi använde appen var när eleverna fick ge förslag på hur de ville arbeta med skogen och naturen i biologiundervisningen. Jag återkommer till det.


Klassen indelade i jury-grupper inför Melodifestival-röstningen.


Inför ett arbetsområde. 


I april var jag och Sofia på en kurs i England. Kursen hette Digital Extra och handlade om att använda iPads, datorer, filmkamera med mera samt kultur, exempelvis museum, i undervisningen. Det var en intensiv men jättebra kurs. Vi insåg att vi har kommit ganska långt jämfört med många andra länder men det var väldigt lärorikt. Här på bilden spelar vi in film på ett gammalt romerskt fort, Lunt Roman Fort. Jag är kelt, tillfångatagen av romarna, och Sofia hade rollen som regissör. Efter kursen har jag så klart testat och använt mig av mina nya och fördjupade kunskaper. Och eleverna har glatt hängt på!


Vi har jobbat en del med QR-koder och att göra korta filmsnuttar. Från början fick eleverna testa att skanna av QR-koder men därefter har de själva skapat QR-koder. På bilderna nedan arbetar de med En läsande klass i svenska. De skapar QR-koder med svåra ord vi hittat i texten och sedan filmar de sina svar på läsförståelsefrågor. När vi skapar QR-koder gör vi oftast det på www.goqr.me och appen vi använder för att skanna heter qr reader, men det finns många olika sidor och appar som är gratis och som fungerar utmärkt.  Filmarsnuttar gör vi med den vanliga kameran på iPaden. I längre filmer använder vi oftast iMovie eftersom man då också kan redigera filmerna och lägga på text, musik och effekter. 
Andra gånger jag har använt mig av filmsnuttar är i glosförhör då eleverna använt glosorna för att skapa meningar och de har filmat sig själva när de läst upp meningarna. 
Anledningen till att jag använt mig av både QR-koder och filmsnuttar är att variera undervisning, få eleverna intresserade, låta dem använda den digitala tekniken och dessutom samarbetar de mycket. Jag upplever att engagemanget blir större. Då eleverna filmar kan jag i efterhand titta på resultatet på allas arbete något jag inte hade hunnit med om jag skulle gå runt i alla grupper och titta. 


När vi använde Socrative fick eleverna berätta hur de ville arbeta med skogen. Väldigt många elever skrev då att de ville ha en heldag ute i naturen. Därför fixade vi det och en dag i maj tillbringade vi hela dagen på Bertes ängar. Jag hade gjort QR-koder med olika uppdrag. De arbetade i grupper om 3 eller 4 elever och fick i uppdrag att leta upp sin QR-kod genom att följa en karta (kartkunskap). När de skannade av QR-koden fick de sitt uppdrag (inom biologi eller matematik) och direktiv till vilken station, dvs QR-kod, de skulle gå vidare. Alla uppdrag dokumenterades av eleverna själva genom film och foto. 
På utedagen testade vi också appen Photosynth. Den är gratis. Man tar flera lager bilder runt omkring sig genom att stå så stilla som möjligt och fotografera. Appen lägger sedan samman bilderna. Min Photosynth går att se här.

Allt vi har gått igenom, diskuterat, läst och upplevt i arbetet i ämnet biologi med skogen och naturen har eleverna dokumenterat i appen Book Creator. Det har blivit elevgruppernas egna digitala böcker om sitt arbete. Här finns ett exempel. De har även bäddat in texter eller frågor i QR-koder, som de sedan infogat i sina digitala böcker. 

I arbetet med digitala böcker används en del bilder. Det medför att vi 
diskuterar upphovsrätten. Här har eleverna tagit egna bilder.


När jag och klassen har avslutat ett arbetsområde tycker jag om att låta eleverna utvärdera arbetet för att jag ska veta hur vi ska gå vidare. Efter kursen i England har jag ett par gånger använt mig av www.surveymonkey.com där jag skapar en enkät, skickar en länk till eleverna och låter dem gå in och besvara enkäten. Jag kan sedan ta ut en en sammanställning med diagram och svar. Ett bra redskap tycker jag. Elevernas svar använder jag mig sedan i undervisningen för att göra den bättre. Svaren går vi också igenom i klassen och diskuterar det som behövs. 


Klassen arbete dokumenteras hela tiden och läggs ut på klassbloggen stjärnbloggen.se av antingen mig eller elever. Ibland skriver jag även här på Furutorp Goes Digitals blogg.

Mina elever har gjort matte-kluringar av olika svårighetsgrader. Dessa skannar övriga
elever på skolan av och löser sedan kluringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar