torsdag 22 maj 2014

Alternativ utbildning som en möjlig väg

Nijolé och Vida från Litauen inleder sin föreläsning med att visa exempel från en mycket speciell skola, Summerhill school.
Summerhill School är en internatskola i Storbritannien som grundades 1921 av A.S. Neill, vars originella pedagogiska metoder och syn på undervisning satte stark prägel på skolan. Eleverna hade bland annat frihet att välja ifall de ville gå på lektionerna eller inte, och de hade stort inflytande på skolans regler och skötsel. Skolan finns kvar än idag, med Neills dotter, Zoë Readhead som ledare. Den har cirka åttio inneboende varav mellan sextio och sjuttio är elever i åldrarna fem till sjutton. En del av eleverna som kommer dit gör detta efter att ha misslyckats på sin tidigare skola - och lyckas. 

Här är en film om skolan:


Efter filmen berättade de om ett projekt som de har i Litauen som påminner om vår anpassade studiegång. Vi diskuterade hur skola och praktikplats kan samarbeta för kunna ge det bästa stödet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar