torsdag 13 mars 2014

Konferens i Växjö 13/3-14. Rektor med vetande, specialpedagogik i ettskolutvecklingsperspektiv.

Då var det dags för en konferens med specialpedagogiskt perspektiv i Växjö. Solen skiner, luften luktar gödsel och IKEA-salen är fullsatt med rektorer och specialpedagoger. Det tog mig lång tid att ta mig hit via södra Sveriges tråkigaste väg (som går mellan Älmhult och Växjö om ni inte visste det). 23:an är en rak landsväg som omges av bruna fält och en himla massa träd. Detta kompletteras sedan med gubbar i Volvo 740, lastbilar och folk som är försenade vilket gör upplevelsen om möjligt mindre trivsam. Nåja, väl på plats väntade en (eller tre) bulle så då var resan redan förträngd. Konferensen är ett samarbete mellan Linneuniversitetet, högskolorna i Kristianstad och Malmö samt SPSM. 

Claes Nidholm och Kerstin Göransson

Den första föreläsningen leddes av Claes Nidholm som är professor i pedagogik samt Kerstin Göransson som är docent i specialpedagogik. De har forskat kring hur specialpedagoger och speciallärare bedömer sin utbildning och specifika expertis. Det blev många intressanta diskussioner och kopplingar till verkligheten. Det var också tydligt att många som är specialpedagoger som inte arbetar med det de är utbildade för. Samarbetet med rektor visar sig vara A och O känner jag att vi ligger bra till på Furutorpskolan! 

Översikten över synen på vad som leder till att elever hamnar i behov av särskilt stöd var speciellt intressant tyckte jag. Det är inte konstigt att man inte alltid "förstår" varandra när synsättet på elevens svårigheter är så olika.

Helena Hammarström

Nästa föreläsning var Helena Hammarström som doktorerat i rektors pedagogiska ledarskap. Hon har intervjuat och följt 12 rektorer för att se hur deras vardag såg ut och detta främst i ett skolutvecklande perspektiv. Föreläsningen hette pedagogiskt arbete och skolutveckling ur ett ledarperspektiv och det var just vad som togs upp. Vilka möjligheter och hinder finns och vad förväntas. Inga rektorer i studien lyfte fram forskningen och att de inspirerades av denna utan det var mycket ekonomi, administration och möten. Tyvärr låg väldigt lite tid för att det pedagogiska som faktiskt är det enda kravet som finns för att man ska bli rektor (att vederbörande har pedagogisk insikt). Intressant kan man tycka men frågan är vad vi gör åt det?! Här följer en lista över hur rektorerna uppfattar kraven:


Jag återkommer efter lunch och en promenad till Teleborgs slott...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar