måndag 20 januari 2014

Ett försök att skapa delaktighet


Det är inte bara den digitala tekniken som är i fokus på Furutorpskolan F-6. Under år 2014 kommer vi på olika sätt också arbeta med att skapa ökad delaktighet. Ett sätt kan vara att använda gemensamma samarbetsytor. 

Just nu försöker vi få all personal delaktig i planeringen av kommande studiedag. En gemensam yta har skapats på padlet.com och där kan nu all personal lägga in önskemål. Utifrån det som kommer in ska vi tillsammans med Anna Prissberg ta fram ett program för studiedagen. Att det just blev padlet beror faktiskt på just Anna Prissberg. Vid en studiedag förra året visade hon hur man kan använda padlet  för att skapa delaktighet.

/Jenny Edvardsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar