torsdag 19 december 2013

Skolan som språngbräda...

En måndag i december åkte jag till Malmö för att deltaga i en gemensam dag för personal inom skola och socialtjänsten i Skåne. Temat för dagen var utbildningens betydelse för barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB.

Konferensen anordnades av Kommunförbundet Skåne och förutom en heldag med forsking och inspiration delades det även ut ett exemplar av Skolverkets och Socialstyrelsens rapport "Placerade barns utbildning och hälsa". Det är väl värd att ta del av så är ni intresserade finns ett exemplar på lärarrummet.

Bo Vinnerljung som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet inledde och berättade om kunskapsläget för placerade barn. Det var tyvärr en mycket dyster statistik och det visar sig att oroande många placerade barn hamnar utanför samhället, inom kriminalitet, arbetslöshet samt riskerar psykisk och fysisk ohälsa. Ju senare ett barn omhändertas ju större risker att det ska "haverera". Det positiva i kråksången är dock att man kan se att satsningar inom skola och socialtjänst där samarbetet fungerar ger mycket goda resultat. Att dessa barn och unga lyckas i skolan visar sig vara den absolut största framgångsfaktorn och det är det jag tar med mig hem. Vi är viktiga för dessa barn och det är vår ansvar att hjälpa dem lyckas trors svårigheter och social problematik.

Efter en mycket god och trevlig lunch med kollegor från olika kommuner i Skåne fortsatte dagen med Erik Nilsson. Han arbetar numera som chef för Skolverkets utvecklingsavdelning men var tidigare utbildningschef i Botkyrka kommun. Han lyfte vikten av att "kraftsamla" en organisation för barn som far illa. Även Erik lyfte skolans vikt och berättade hur de arbetat i Botkyrka för att förbättra förutsättningarna för dessa elever. Tydlig struktur behövs och rutiner för att samarbetet mellan alla de instanser som är involverade är mycket viktigt. Erik pratade om vikten att komma igång med läsningen och att språkutvecklingen är en oerhört viktig del i elevens lärande. Kommer vi tidigt tillrätta med detta så är förutsättningarna många gånger större än annars. Motivationen och lusten att lära är också central och det är ju inget nytt kan jag tycka men det kan inte nog betonas. Skolan är en trygg zon för många placerade barn och vi i skolan måste vara ett stabilt stöd för dessa barn!

Avslutningsvis fick vi höra Eva Pennegård och Anne Eskilsson som driver ett samarbete mellan skola och socialförvaltning i Helsingborg stad. Projektet kallas HUB "Hälsa, Utbildning, Barn" och det visar sig vara ett framgångsrikt koncept. Skola och socialförvaltning jobbar enligt en modell som liknar SkolFam och varje elev följs i 2 år. Man gör en grundlig kartläggning av eleven och sedan arbetar man med riktade insatser för att stödja. Det går att läsa mer om det på nätet liksom kring SkolFam som används framgångsrikt i flera skånska kommuner (dock ej Hässleholm).

Det var en intressant dag men på vägen hem hade jag ont i magen av tanken på alla barn som far illa och att statistiken såg så illa ut. Nu i efterhand känner jag mig mest motiverad av att vi i skolan kan göra så stor skillnad... Jag har också bestämt att hälften av julklapparna som ska införskaffas kommer att bli i form av julmatkassar och jullunch till mindre bemedlade i samhället. Vill ni också hjälpa till så kan jag rekommendera Stadsmissionen i Stockholm som gör ett fantastiskt arbete för att hjälpa de som har det allra svårast. 

God Jul till Er alla och ta hand om Er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar