tisdag 19 november 2013

Konferensen avslutades med språk och samtal i fokus.

De två sista föreläsningarna gällde språk och samtal på olika sätt. Först ut var Hanna Stehagen som berättadeom språkinriktad undervisning i teori och praktik. Hon lyfte fram språket som det främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära. Vikten av att utveckla elevernas språk genomsyrar hela Lgr11 och förmågorna ställer höga språkliga krav på eleverna. Hanna visade många praktiska exempel ur sin och andras undervisning där hon arbetade med lässtrategier, genrepedagogik, skrivmallar och olika ITK-verktyg. Hon lyfte fram bloggen, Youtube och olika chatrum som ovärderliga verktyg för oss i skolan. Jag fastnade mycket för att förförståelsen är oerhört viktig och att vi som pedagoger behöver "modellera" och visa hur man kan göra och ge tydliga riktilinjer för hur eleverna ska utveckla sina förmågor. Respons, motivation och delaktighet måste till.

Avslutningsvis kom Ann S Pihlgren och lyfte vikten av samtal i skolan. Hon kopplade samtalen till värdegrundsarbetet men också till utveckladet av kritiskt tänkande, samarbete och tänkande. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för ett liv som aktiva och deltagande samhällsmedborgare. Det sokratiska samtalet kan vara en väg att utveckla tänkandet, sin förmåga att uttrycka sig men också att ta ställning. 

Det är lätt som pedagog att drunkna i dokumentation och kunskapskrav men jag tycker vi också behöver hitta bra former för samtal i skolan. Det gäller såväl styrda som ostyrda med det är i samspelet med andra, i samtalet, som mycket sker. Alla elever behöver tid av oss vuxna varje dag. Att hinna prata lite strunt, lite skoj, lite allvar och inte bara vad de ska göra eller vad de inte ha gjort. Vi behöver ha bra relationer med eleverna så det känner sig som viktiga, omtyckta och trygga. Vi är några av de "viktiga vuxna" som finns i deras liv och vi kan göra stor skillnad vad det gäller deras framtid, självbild och välbefinnande. Bästa kollegor, tänk på det! 

Jag kommer att skriva lite tips på länkar, appar och annat kul framöver. I personalrummet kommer jag att lägga ett par exemplar av Skolporten där ni kan läsa mer om föreläsarna och annat matnyttigt.

Nu ska jag försöka komma på ett tåg och ta mig hemåt eftersom mitt andra blev inställt. Jag hoppad det inte tar för många timmar men å andra sidan fick jag ju lite mer tid i Stockholm än planerat. Kan konstatera att Centralstationen är fullproppad med folk som är mer upprörda än jag och det verkar jobbigt för dem. Själv har jag hittat lite mat och internetuppkoppling så är positiv. Än så länge.... Sofia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar