onsdag 19 juni 2013

Ulrika Ryan på Norra Station

Vi avslutade första året med en dag på Norra Station.

Ulrika Ryan inledde med en inspirerande föreläsning/workshop om hur hon arbetar med matematikämnet. Hon har utgått från Tragetons tankar om hur den digitala tekniken kan underlätta för de barn som har problem med finmotoriken och om att lärande sker bäst i kommunikation med andra.

Vi fick fundera över hur vi i vår undervisning matchar följande citat:

"Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar...." Lgr11


 Under workshopdelen fick vi bland annat prova på ett enkelt programmeringsprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar