tisdag 15 januari 2013

Kick off 7/1 2013

Vårterminens projektarbete satte igång med en rivstart!

Vi började med att bearbeta resultaten av en enkätundersökning som genomfördes i personalgruppen i november.  Det är en enkät som ska återkomma en gång om året under projektets gång. Underlaget har samma modell som BRUK, men påståendena är anpassade efter de mål vi har med projektet. Efter att vi tittat på resultaten började bearbetningen. Som första punkt var att se om underlaget var tillräckligt eller behövde kompletteras. Vi kunde konstatera att vi saknade resultaten av de elevenkäter som fylldes i innan lovet. Efter det satt vi i smågrupper och ringade in en del områden vi vill fokusera på under året. Dagens bearbetning är början på en process som kommer att följa oss hela året. Vi avslutade med att grupperna redovisade sina tankar för varandra under ledning av Daniel Östlund.
Daniel Östlund, som deltar i projektet, är adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Förutom att han undervisar inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna samt inom grundlärar- och förskollärarutbildningarna är han precis klar med sin doktorsavhandling i pedagogik vid Malmö högskola. Avhandlingens titel är: ”Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik”. Det var utifrån denna han höll sin föreläsning. En mycket intressant föreläsning med diskussioner som inte ville ta slut.
På eftermiddagen fick vi träffa Anna Prissberg, som jobbar som it-pedagog på AV-Media Kronoberg. Hennes roll var att informera och inspirera oss i hur vi kan använda oss av interaktiva tavlor tillsammans med våra klasser. Hon var så inspirerande så vi hoppas det fungerar att hon även kan utbilda oss när vi fått våra interaktiva tavlor på plats.
Jag sammanfattar utvärderingen av denna Kick off med två ord: bra och mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar