måndag 5 november 2012

Hur använder vi våra lokaler?

Vi har funderat över hur vi bäst använder våra lokaler. Uppfyller dagens lösningar de behov vi har idag? Vår rektor, Jenny Edvardsson, presenterade sin vision för skolan. Vi diskuterade sedan i grupper vad visionen betydde för oss och vad som skulle behöva ändras både pedagogiskt och fysiskt för att göra visionen till verklighet. Här ser ni kollegiet i full aktion:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar